CHÍNH SÁCH TÍCH ĐIỂM - VIP - VVIP

 QUY ĐỊNH TÍCH ĐIỂM

 • 10K tương ứng 1 điểm. ( vd hóa đơn 100 ngàn thì tích được 10 điểm )
 •  Điểm tích lũy có giá trị đến hết ngày 4/4 tiếp theo. ( sau ngày 4/4 hằng năm nếu khách không đổi quà thì điểm tích lũy quay trở về bằng 0)
 •  Giảm ngay 10% giá trị hóa đơn trong vòng 1 tuần kể từ ngày sinh nhật của khách.
 • Trở thành VIP nếu đạt 1000 điểm trong 1 năm.
 • Trở thành VVIP nếu đạt 2000 điểm trong năm tiếp theo.

ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH VIP

 • Giảm ngay 5% trên mọi hóa đơn.
 • Giảm ngay 13% giá trị hóa đơn trong vòng 1 tuần kể từ ngày sinh nhật của khách.
 • Tiếp tục là VIP nếu đạt từ 500 điểm trong năm tiếp theo.
 • Nhận quà TRI ÂN KHÁCH HÀNG vào ngày 4/4.
 

ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH VVIP

 • Giảm ngay 10% trên mọi hóa đơn.
 • Giảm ngay 15% giá trị hóa đơn trong vòng 1 tháng kể từ ngày sinh nhật của khách.
 • Tiếp tục là VVIP nếu đạt từ 1000 điểm trong năm tiếp theo.
 • Nhận quà TRI ÂN KHÁCH HÀNG vào 3 dịp trong năm : 4/4, 20/10 và Tết âm lịch.