Sale 5% cho đơn hàng đầu tiên

Tin tức

TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ 04/2024

TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ 04/2024

[ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ ] Yến Trần Skincare Lover cần tuyển 4 vị trí phúc lợi đầy đủ: 1. Quản lý chi nhánh: 02 2. Kỹ Thuật Viên SPA: 03 3. Nhân viên...

8/3 SALE TOÀN BỘ SẢN PHẨM & DỊCH VỤ SPA

8/3 SALE TOÀN BỘ SẢN PHẨM & DỊCH VỤ SPA

SALE TOÀN BỘ SẢN PHẨM 𝟖/𝟑 - 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐂𝐮̉𝐚 𝐍𝐚̀𝐧𝐠, 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐕𝐨̂ 𝐕𝐚̀𝐧 Giảm giá 𝟖% với ĐH 1 - 2 SP, giảm giá 𝟏𝟏% ĐH từ 3 SP trở lên....

Mua 15 Mask Wonjin (tùy chọn) - Tặng 1 SRM Wonjin Hyaluron

Mua 15 Mask Wonjin (tùy chọn) - Tặng 1 SRM Wonjin Hyaluron

𝐌𝐮𝐚 𝟏𝟓 𝐌𝐚𝐬𝐤 𝐖𝐨𝐧𝐣𝐢𝐧 - 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝟏 𝐒𝐑𝐌 𝐖𝐨𝐧𝐣𝐢𝐧 𝐇𝐲𝐚𝐥𝐮𝐫𝐨𝐧 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐧𝐬𝐢𝐧𝐠 "." đặt hàng số lượng có hạn. Áp dụng đế...

Soft Opening Yen Tran Skincarelover 12 Hà Nội

Soft Opening Yen Tran Skincarelover 12 Hà Nội

[𝐒𝐎𝐅𝐓 𝐎𝐏𝐄𝐍𝐈𝐍𝐆 𝟏𝟓-30.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒] 𝐘𝐄𝐍 𝐓𝐑𝐀𝐍 𝐒𝐊𝐈𝐍𝐂𝐀𝐑𝐄𝐋𝐎𝐕𝐄𝐑 𝟏𝟐 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢, 𝐓𝐩 𝐇𝐮𝐞̂́ 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐮𝐩 𝐭𝐨 𝟑...

icon icon icon
Danh mục

Giỏ hàng